Dong-jun Lee »Perlawanan sebagai pengadil

Dong-jun Lee »Perlawanan sebagai pengadilKorea Selatan Liga K 1 Pertandingan kuning kuning kedua bersih
Perwakilan 2020 1 dua - 1
Kejohanan 2020 3 9 - dua
2020 14 37 1 -
Perwakilan 2019 dua 7 - -
Kejohanan 2019 dua 7 1 -
2019 dua puluh satu 62 - -
Perwakilan 2018 dua 8 1 -
Kejohanan 2018 dua 5 - -
2018 25 63 1 3
Perwakilan 2017 dua 4 - -
Kejohanan 2017 1 6 - -
2017 16 64 dua 4
Perwakilan 2016 dua 10 1 1
Kejohanan 2016 1 1 - -
2016 dua puluh 78 5 dua
Perwakilan 2015 1 4 - -
Kejohanan 2015 1 dua 1 -
2015. 19 73 1 1
Kejohanan 2014 dua 6 - 1
2014 12 37 3 dua
Perwakilan 2013 3 14 - -
Kejohanan 2013 1 dua - -
2013 lima belas 56 dua 3
Perwakilan 2012 dua 7 dua -
Kejohanan 2012 5 14 4 -
2012 sebelas 51 1 1
2011 8 38 - 1
194 667 26 22
Korea Selatan Cawan Pertandingan kuning kuning kedua bersih
2020 1 3 - -
2018 1 dua - -
2016 1 1 - -
3 6 - -